Just Peace Festival in Museon

23 Sep 2018

21 september is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Vrede. Op deze dag start in Den Haag voor het vijfde jaar het Just Peace Festival dat van 21 tot en met 23 september 2018 in Den Haag plaatsvindt. Vrede en Recht is het centrale thema gedurende deze dagen. Het Museon draagt bij aan het festival met een uitgebreid programma. Het partnerschap van het Museon en de Verenigde Naties is duidelijk verbeeld in de centrale tentoonstelling ‘One Planet’. Deze expositie is gebaseerd op de Zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen die zijn geformuleerd door de VN. Eén van de doelen betreft het thema Vrede, Recht en Veiligheid – het thema van het festival. Speciale gasten in het programma zijn Saskia Bruines (wethouder Onderwijs, Kenniseconomie, Internationaal van de gemeente Den Haag), Willem Post (historicus en publicist) en Steven Wilson (hoofd van Europol European Cybercrime Centre).

Programma:

21, 22 en 23 september
Fototentoonstelling ’70 Years of Peacekeeping
Deze expositie is samengesteld door Chaim Litewski.‘70 Years of Peacekeeping’ biedt een overzicht van de activiteiten van de VN op het gebied van vrede zoals vredesonderhandeling, het handhaven van vrede en preventieve diplomatie.

23 september
Global Goals Day in One Planet
Op deze dag staan de Zeventien Doelen (Global Goals) van de VN centraal, en worden diverse activiteiten georganiseerd in de tentoonstelling zoals een VN speurtocht over de duurzame doelen. Het Museon laat in One Planet zien dat er wel degelijk antwoorden zijn op grote, mondiale vragen. Met One Planet vervult het Museon zijn door de VN bekrachtigde rol als pionier en inspirator voor het behalen van de Zeventien wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen. Centraal in de expositie staan deze doelen, die tot een veilige, vreedzame, rechtvaardige en duurzame wereld moeten leiden. De Verenigde Naties hebben vanwege deze expositie het Museon erkend als officiële partner voor het uitdragen van de inhoud en het belang van die doelen. Er worden deze dag extra activiteiten voor kinderen in de expositie georganiseerd, tussen 12.00 en 16.00 uur.

23 September
VN voertuigen opstelling
Veteranen van UNIFIL, de Nederlandse VN militairen - bekend van de blauwe helmen, en vrijwilligers komen met een aantal witte VN Vredesvoertuigen naar het Museon en geven het publiek tussen 11.00 en 17.00 uur uitleg over de verschillende Vredesmissies. Voor het Museonwordt bij de voertuigenopstelling een ‘checkpoint’ opgezet. De voertuigen zijn te bekijken onder hetgenot van een ‘Patatje Vrede’ uit de Food Truck.

23 september
Haagse Internationale Open Dag
De stad Den Haag kent vele organisaties die zich inzetten voor Vrede, Recht en Veiligheid. Organisaties zoals het Joegoslavië Tribunaal, OPCW, Internationaal Strafhof, Unicef, het Vredespaleis en het Museon. Eén dag per jaar openen zij hun deuren tijdens de Haagse Internationale Open Dag.

Er wordt een speciaal programma georganiseerd in de Levi-Lassenzaal van het Museon. Om 12.00 uur introduceert Willem Post wethouder Saskia Bruines die de Haagse Internationale open Dag opent. Zij introduceert Steven Wilson, hoofd van Europol European Cybercrime Centre. Wilson geeft een lezing over het werk van Europol op het gebied van cybercrime en hoe deze organisatie burgers, bedrijven en overheden in de EU beschermt. De lezing wordt in het Engels gehouden. Aanmelden kan via martin.born@denhaag.nl. Let op: er zijn slechts 250 plaatsen beschikbaar.

Op deze dag vindt om 13.15 uur in The International Lounge van het Museon een bijzonder muzikaal optreden plaats van het ‘The Hague Orchestra for Peace’. Muzikanten uit diverse landen komen samen en spelen nieuwe composities, waarin verbinding centraal staat.

Er worden unieke rondleidingen georganiseerd. Het Museon bevindt zich met een aantal beroemde internationale organisaties, zoals Europol, de OPCW en het Vredespaleis in de Internationale Zone. Maar deze plek was ooit een ware oorlogszone. Tijdens de rondleidingen leert de bezoeker over de geschiedenis en de toekomst van de zone en de organisaties die daar staan. Alle rondleidingen starten vanuit het Museon, 13.30 uur (Nederlandstalige rondleiding, 25 personen max.),14.30 uur (Engelstalige rondleiding, 25 personen max.) en 15.30 uur (Engelstalige rondleiding, 25 personen max.). Aanmelden kan via haagsebrug@denhaag.nl.

Hierna wordt hier om 14.00 uur een debat geleid door Willem Post over de toekomst van de VN. De stellingen zijn bedacht door Dr. Alanna O’Malley (bijzondere leerstoel Verenigde Naties Studies aan de Universiteit Leiden en de Haagse Hogeschool) en studenten gaan met elkaar in debat in een informele setting. De bezoeker kan meeluisteren en zelfs meedoen.

page2image1679776

Museon, museum voor cultuur en wetenschap

Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen

Stadhouderslaan 37 2517 HV Den Haag tel. 070 - 33 81 338 info@museon.nl