OPEN AIR CINEMA: ISIS Tomorrow. The Lost Souls of Mosul

22 Sep 2019

 

Openluchtfilm: ISIS, Tomorrow. The Lost Souls of Mosul

 

Het is elk jaar één van de highlights van het Just Peace Festival: de openluchtfilm in de prachtige tuin van het Vredespaleis. Dit jaar de indringende documentaire ‘ISIS, Tomorrow. The Lost Souls of Mosul’.  Na de film praten we na met journalist en documentairemaker  Sinan Can, bekend van zijn documentaires over IS en de huidige situatie in North Irag. 

 

De film ‘ISIS, Tomorrow. The Lost Souls of Mosul’ toont de verwoestende impact van oorlog op een samenleving. Na elke oorlog is het één van de meest ingewikkelde, onoplosbare dilemma’s voor een samenleving: hoe kunnen slachtoffers en daders weer met elkaar samenleven? En hoe moeten de duizenden daders gestraft worden?

Nu ISIS officieel verslagen is in Mosul, worstelt de Iraakse samenleving met deze vragen. Wat de situatie in Mosul nog complexer maakt, is dat de daders vaak kinderen zijn. Kinderen die zijn opgeleid door ISIS als zelfmoordterroristen, ook voor in de toekomst.

In de documentaire hoor je de verhalen van kinderen die vochten voor ISIS, de verhalen van de slachtoffers en van de mensen die tegen deze kinderen vochten. Je krijgt een indringend beeld van de oorlog en van de ideologie van ISIS. Een documentaire die vragen oproept en je in verwarring brengt.

Deze filmvertoning onder de sterrenhemel is een gezamenlijk initiatief van het Humanity House, het Rode Kruis, Movies that Matter en de Carnegie-Stichting Vredespaleis. 

Praktische info en tickets

Het programma start om 20 uur.  De inloop is vanaf 19.15 in het Visitors Centre van het Vredespaleis. Toegang tot het terrein is alleen mogelijk op vertoon van een geldig legitimatiebewijs (voor niet EU-inwoners: paspoort).

De filmvertoning vindt in de tuin plaats, neem vooral een warme trui of een dekentje mee. Zitplaatsen worden aangeboden op de stenen trappen in de tuin, er is een beperkt aantal stoelen/krukjes beschikbaar. Bij regen wordt de vertoning naar binnen verplaatst. De film is Engelstalig.

Tickets kun je kopen via de website van het Vredespaleis en kosten €10 per persoon. Studenten €8.50.

Kaarten en info:  https://www.vredespaleis.nl/bezoek/evenementen/just-peace-film-in-de-tuin/

 

Open Air Cinema: ISIS, Tomorrow. The Lost Souls of Mosul

One of the highlights of the Just Peace Festival every year is the open-air film screening in the beautiful garden of the Peace Palace. This year the thought-provoking documentary 'ISIS, Tomorrow. The Lost Souls of Mosul’

The film ‘Isis, Tomorrow. The Lost Souls of Mosul' shows the devastating impact of war on a society. After every war, it is one of the most complicated, unsolvable dilemmas for a society: How do victims and perpetrators live together again? And how should the thousands of perpetrators be punished? Now that ISIS has been officially defeated in Mosul, Iraq and Iraqi society are struggling with these questions. But what makes the situation in Mosul even more complex is that many of the perpetrators are children. Children who have been trained by ISIS as suicide bombers, also for the future.

In the documentary you hear the stories of children who fought for ISIS, the stories of the victims and the people who fought against these children. You get a very penetrating picture of the war and of the ideology of ISIS.  A documentary that raises questions and confuses you.

This film screening under the stars is a joint initiative of Humanity House, the Red Cross, Movies that Matter and the Carnegie Foundation Peace Palace. 

Info & Tickets

 The program starts at 20:00. Doors of the Visitors Centre open at 19:15. Access to the grounds is only possible on showing a valid ID (for non-EU-citizens: passport). 

The documentary is screened in the garden so be sure to bring a warm coat or a blanket. Seating places are offered on the stone steps in the garden, and a limited number of chairs are available. In the unfortunate case of rain, the event will be relocated inside.

Tickets are sold on the website of the Peace Palace and cost €10 per person. Students €8.50. Language: English.

Tickets & info: https://www.vredespaleis.nl/bezoek/evenementen/just-peace-film-in-de-tuin/