Het ICMP is een op een verdrag gebaseerde intergouvernementele organisatie met hoofdkwartier in Den Haag, Nederland.

Haar mandaat bestaat erin regeringen en anderen te doen meewerken aan het opsporen van vermiste personen die het gevolg zijn van conflicten, schendingen van de mensenrechten, rampen, georganiseerde misdaad, illegale migratie en andere oorzaken, en hen daarbij te helpen. Het is de enige internationale organisatie die zich uitsluitend bezighoudt met het vraagstuk van vermiste personen.

Voor meer informatie over het ICMP: Factsheet