De Stichting Spinoza Den Haag ziet het als haar missie om in brede zin bewoners en bezoekers van Den Haag op uiteenlopende wijze in contact te brengen met Spinoza’s werk en leven in Den Haag en directe omgeving. Zij wil hen inspireren zich verder te verdiepen in zijn gedachtegoed, met extra aandacht voor thema’s als vrede, recht, vrijheid, democratie, tolerantie en respect en de doorvertaling daarvan naar onder andere een veilige stadsbeleving.

De stichting doet dit in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag en diverse organisaties op het gebied van kunst, cultuur, filosofie, erfgoed en sociale verbinding. Het streven is steeds het denken van Spinoza aansprekend te maken voor alle groepen van inwoners in Den Haag en de regio, met speciale aandacht voor de diverse culturele achtergronden en daartoe samen te werken met wijkbibliotheken en buurthuizen.