Just Peace Platform

Den Haag ademt vrede en recht. De ambitie van Stichting The Hague UNited for Peace and Justice is om te bouwen op dit fundament met als doel om vrede & recht in de harten en het handelen van onze inwoners, ondernemers en organisaties een belangrijke plaats te geven. De stichting verbindt onderwijsinstellingen, cultuurinstellingen, internationale organisaties en NGO's die zich in Den Haag bezig houden met het werken aan, en onder de aandacht brengen van vrede en recht. De partners presenteren sinds 2014 een Just Peace festivalprogramma rond de Internationale Dag van de Vrede van de Verenigde Naties op 21 september. Sinds 2018 werken de partners samen aan een jaarprogramma. Het programma van het festival bestaat uit een mix van debat, podiumkunst, museale activiteiten, sport en muziek, waarbij het thema vrede & recht centraal staat. Het Just Peace festival trekt jaarlijks circa 40.000 bezoekers.

De huidige instellingen die samenwerken met de Stichting zijn Vredespaleis, Museon, ProDemos, Stichting Oranjehotel, Haags Historisch Museum/De Gevangenpoort, Humanity House, Universiteit Leiden Campus Den Haag, Haagse Brug, Het Nationaal Toneel, HagueTalks en Peace in the Park.

Just Peace Platform

The Hague breathes peace and justice. The ambition of 'Stichting The Hague UNited for Peace and Justice' is to build on this foundation with the aim to give peace & justice an important place in the hearts and actions of our inhabitants, entrepreneurs and organizations. The foundation connects educational institutions, cultural institutions, international organizations and NGOs that are promoting and working on peace and justice in The Hague. Since 2014, the partners organize activities during the Just Peace festival in the week leading up to the International Day of Peace of the United Nations on 21 September. The program of the festival consists of a mix of debate, performing arts, museum activities, sports and music, during which peace & justice are the main themes. The Just Peace festival annually attracts around 40,000 visitors. Since the beginning of 2018, in addition to the festival in September, the partners have started to organize peace & justice activities throughout the whole year.

The current institutions cooperating with the foundation are the Peace Palace, Museon, ProDemos, the Oranjehotel Foundation, The Hague Historical Museum/The Prison Gate, Humanity House, University Campus The Hague, The Hague Bridge, The National Theatre, HagueTalks and Peace in the Park.