Border (Dis)placements

  • Datum: 13 mei 16:00 - 18:30
  • Locatie: Stroom

Op een kaart wordt een grens vaak aangegeven door een vette of gekartelde lijn. Op foto's zijn we gewend de grens te zien als een betonnen muur, een hek van prikkeldraad of zelfs een tentenkamp. Maar in de huidige ervaring van degenen die de grens oversteken, zijn deze materiële kenmerken van grenzen niet langer voornamelijk visueel. In plaats daarvan verschijnen ze als algoritmische ondervragingen, aanduidingen verborgen in lagen plastic, of als psychogeografische wegen; zwervend door een stad terwijl je de controleposten vermijdt.

Grenzen zijn ontheemde entiteiten geworden, gefragmenteerd in tijd en ruimte. Ze overlappen vaak nauwelijks met hun aanduiding op een kaart. De grens van de Europese Unie, bijvoorbeeld, functioneert evenzeer door de aanwezigheid van politie op de Middellandse Zee als door de bureaucratische beslissingen in Brussel.

Den Haag speelt ook een rol bij het bewaken van de grenzen: op nationaal niveau huisvest het de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), het besluitvormingsorgaan voor alle migratieaanvragen in Nederland. En op internationaal niveau bevindt zich hier het hoofdkantoor van Europol, het agentschap dat belast is met het toezicht op vormen van migratie die als illegaal worden beschouwd.

De stad bevat niet alleen het bureaucratische kader en de werknemers die nodig zijn om het grensregime van de EU te handhaven, Den Haag herbergt ook een aanzienlijke infrastructuur, zoals satelliet- en bewakingsapparatuur om de grenzen te bewaken.

Het seminar Border (Dis)placements bij Stroom gaat in op de materialiteit van grensregimes, zowel binnen als buiten de EU. De volgende drie bijdragen behandelen de affectieve en psychogeografische dimensies van grenzen, de verplaatsing en fragmentatie over de hele wereld:

Mohamed Hafeda's film Sewing Borders onthult hoe grenzen worden ervaren en doet dat in de context van ontheemding in Beiroet;

Isshaq Albarbary's performance-lezing onderzoekt de materialiteit van zijn Nederlandse ID-kaart en gaat in op de bureaucratie die zichtbaar wordt doordat zijn geboorteland Palestina niet vermeld mag worden ("XXX");

Vera Wilde gaat in haar lezing in op de rol van leugendetectie bij het bewaken van de EU-grens, door middel van het iBorderCTRL-algoritme.

Dit evenement maakt deel uit van de tentoonstelling Positions: Elsewheres (te zien t/m 2 juli), waarin werk wordt gepresenteerd van Haagse kunstenaars die zich bezighouden met versnipperde plekken, landschappen en gebieden buiten de tentoonstellingsruimte.

Entree: gratis

Stroom


Hogewal 1-9
2514 HA Den Haag

Toon op kaart

Aanmelden