Veiligheid vereist dat mensen zich vrij en onbevreesd kunnen uitspreken en handelen.

Human Security Collective (HSC) is een in Den Haag gevestigde stichting die werkt aan vraagstukken over ontwikkeling, veiligheid en de betrokkenheid van burgers bij hun gemeenschappen en samenlevingen. Wij geloven dat het idee van Human Security met zijn focus op mensen, relaties en mensenrechten een organiserend kader biedt voor actie.

Op basis van de elementen vertrouwen, lokaal eigenaarschap, empowerment en collectieve actie faciliteren wij gesprekken tussen het maatschappelijk middenveld, beleidsmakers en andere actoren om alternatieve benaderingen van de huidige veiligheidspraktijk te bevorderen.