Het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC) onderzoekt en berecht personen die worden beschuldigd van de ernstigste misdrijven die de internationale gemeenschap aangaan: genocide, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en het misdrijf van agressie. 

"Deze zaak... is de zaak van de hele mensheid."
Voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan

Ontdek hoe het ICC deelneemt aan een wereldwijde strijd om een einde te maken aan de straffeloosheid, en hoe het ICC via het internationale strafrecht de daders ter verantwoording wil roepen voor hun misdaden en wil helpen voorkomen dat deze misdaden zich opnieuw voordoen. En toch kan het Hof deze doelen niet alleen bereiken. Als laatste redmiddel probeert het de nationale rechtbanken aan te vullen, niet te vervangen.

Het ICC, dat wordt geregeerd door een internationaal verdrag dat het Statuut van Rome wordt genoemd, is het eerste permanente internationale strafhof ter wereld. Het Statuut van Rome is in 1998 aangenomen en vervolgens in 2002 van kracht geworden, na ratificatie door 60 staten. Naast de oprichting van het Hof en de definitie van de misdaden van genocide, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en - vanaf 2010 - het misdrijf agressie, stelt het Statuut van Rome ook nieuwe normen voor de vertegenwoordiging van slachtoffers in de rechtszaal en garandeert het eerlijke processen en de rechten van de verdediging. Vandaag de dag wordt het ICC door meer dan 120 staten gesteund.

Rechtvaardigheid is een belangrijke voorwaarde voor duurzame vrede. Internationale gerechtigheid kan bijdragen aan vrede, stabiliteit en rechtvaardige ontwikkeling op lange termijn in post-conflictsamenlevingen. Deze elementen zijn fundamenteel voor de opbouw van een toekomst zonder geweld.

Building a More Just World
Quiz Your Knowledge about ICC Processes!
Life after conflict