De Kosovotribunaal is ingesteld op grond van een internationale overeenkomst die door het parlement van Kosovo is geratificeerd, een grondwetswijziging en de wet op de gespecialiseerde kamers en het gespecialiseerde openbaar ministerie.

De rechtbank heeft een tijdelijk karakter en een specifiek mandaat en is bevoegd voor misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en andere misdrijven naar Kosovaars recht, die tussen 1 januari 1998 en 31 december 2000 in Kosovo zijn begonnen of gepleegd door of tegen burgers van Kosovo of de voormalige Federale Republiek Joegoslavië. Het KSC en de SPO worden gefinancierd door de Europese Unie en derde staten die een bijdrage leveren, waaronder Noorwegen, Zwitserland en de Verenigde Staten.

De gespecialiseerde kamers van Kosovo en het bureau van de gespecialiseerde aanklager zijn twee onafhankelijke instellingen. Het Bureau van de gespecialiseerde aanklager is verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de vervolging van misdrijven die onder de jurisdictie van de gespecialiseerde kamers vallen. De gespecialiseerde kamer is de rechtbank, die tot taak heeft onafhankelijke, onpartijdige, eerlijke en efficiënte strafprocedures te voeren in een veilige en beveiligde omgeving.

Het bereiken van de mensen in Kosovo en de wijdere regio met nauwkeurige informatie en de mogelijkheid om vragen te stellen, is sinds de oprichting van de gespecialiseerde kamer een prioriteit van de gespecialiseerde kamer voor Kosovo. Daartoe beschikt het KSC over een degelijk voorlichtingsprogramma, dat tijdig informatie over het werk van het hof verspreidt en de dialoog daarover stimuleert. Het KSC produceert ook videoclips voor uitzending op televisie en online, waarin basisonderwerpen over het gerecht aan bod komen en een aantal van de vragen worden behandeld die het vaakst worden gesteld tijdens voorlichtingsbijeenkomsten.

Wilt u meer te weten komen?

Factsheet: KSC At a Glance
Video FAQ: Jurisdiction of the KSC]
Video: Basic steps in a trial
Video: Protective Measures in the Courtroom
Video: Outreach Programme 2020-2021

Wie de gerechtelijke procedures van het KSC wil volgen, kan de gerechtelijke agenda raadplegen om te zien wanneer een openbare zitting is gepland. Openbare zittingen kunnen worden gevolgd vanaf de publieke tribune in de gebouwen van het KSC of online via de streamingwebsite van het KSC.

Factsheets- Infographics - Leaflets - KSC Annual Reports

De gespecialiseerde kamer van Kosovo heeft momenteel vier lopende zaken
. De meest actuele informatie over elke zaak is te vinden op onze website.

Vindt KSC op Twitter