Het Knowledge Platform Security & Rule of Law is een levendig netwerk van deskundigen die werken aan het genereren, delen, ondervragen en toepassen van bewijs op het gebied van veiligheid en rechtsorde. De belangrijkste doelstelling van het Knowledge Platform is het verbeteren van de leercapaciteit en kennisbasis van haar leden, met name besluitvormers voor beleid en programma's op het gebied van veiligheid en rechtsstaat (Security & Rule of Law).

Het Knowledge Platform fungeert als kennismakelaar en speelt een sleutelrol in het bijeenbrengen van actoren, het initiëren van relaties en het koppelen van (onverwachte) bronnen van bewijs aan relevante doelgroepen. Het Knowledge Platform biedt een opslagplaats voor geavanceerde kennis op het gebied van veiligheid en de rechtsstaat, afkomstig van projecten en programma's van onderzoekers en praktijkmensen uit de hele wereld. Het Platform werkt ook aan een grotere acceptatie van het verzamelde bewijsmateriaal onder beleidsmakers, praktijkmensen en onderzoekers, door middel van innovatieve verspreidingsstrategieën, het ontwerp en de organisatie van thematische evenementen en workshops, en de coördinatie van leeragenda's onder zijn leden.

Doelstellingen

Gebaseerd op een brede internationale oriëntatie en betrokkenheid, streeft het Knowledge Platform ernaar bij te dragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van het huidige beleid, de effectiviteit van samenwerking en programmering, en tegelijkertijd het genereren vanuit de overheid van nieuwe kennis over veiligheid en de rechtsstaat in door conflicten getroffen contexten te vergemakkelijken. Tegelijkertijd wil het Platform de versnippering van onderzoeksgelden tegengaan door op te treden als het belangrijkste vehikel waarlangs de onderzoeksgelden van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken met betrekking tot internationale veiligheid en rechtsorde worden toegewezen.

Onze activiteiten zijn gericht op:

  • Het fundamenteel vormgeven van ons begrip en onze aanpak van veiligheid en rechtsorde in fragiele en door conflicten getroffen omgevingen;
  • beleid en uitvoering te beïnvloeden en te innoveren;
  • wederzijds leren te vergemakkelijken.