Een samenleving waar vrede zichtbaar leeft in mensen. Vrede als een innerlijke kracht ongeacht religie, cultuur of afkomst. Vrede als een deugd, een oorspronkelijke eigenschap van jezelf en ieder ander. Vrede als bron die inspireert tot verbinding met anderen of om actie te ondernemen en initiatieven te ontplooien”.

Dit is de visie van Stichting Peace in the Park en deze visie is vertaald naar een centrale boodschap, welke luidt: “Iedereen wil vrede. Ook jij kunt iets doen met vrede, in jezelf en in je omgeving. Ontdek wat jij praktisch kunt doen als eerste kleine stap en deel dat met anderen.”

Gezien de huidige ontwikkelingen met crises die zich duidelijk aftekenen in onze samenleving, is er een groeiende behoefte aan inzichten en praktische handvatten als het gaat om innerlijke vrede. Zodat je te midden van al die gebeurtenissen en veranderingen 'gerust' kunt blijven en meer en meer vrede kunt hebben met hetgeen er gebeurt.

Wist je dat er een variëteit aan mogelijkheden bestaat, om in jezelf en je omgeving meer vrede te creëren? Om bijvoorbeeld het ‘Inspiratieboek voor innerlijke vrede’ of de workshop ‘Vrede leven’ aan te vragen? Neem contact met ons op om de verschillende mogelijkheden te bespreken. Mail naar info@peaceinthepark.nl