Het T.M.C. Asser Instituut, opgericht in 1965, is een interuniversitair onderzoeksinstituut op het gebied van internationaal recht, Europees recht en internationaal privaatrecht. Het instituut richt zich op wetenschappelijk onderzoek, trainingen en onderwijsactiviteiten, en kennisvalorisatie. 


Het instituut is een platform voor internationale samenwerking op het snijvlak van wetenschap en praktijk, en werkt nauw samen met andere (internationale) organisaties, ngo's, bedrijven, scholen en festivalorganisaties in Den Haag. Het instituut organiseert een veelheid aan activiteiten, waaronder lezingen, cursussen en congressen, waarbij een continue wisselwerking tussen wetenschap en maatschappij centraal staat.

Het T.M.C. Asser Instituut neemt een unieke positie in binnen het internationale juridische landschap van Den Haag. In de loop der tijd heeft het instituut zich ontwikkeld tot een onafhankelijk onderzoekscentrum met een sterk academisch profiel op het gebied van zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. Het instituut brengt wetenschappers samen met een kritische blik ten aanzien van internationaal- en Europeesrechtelijke ontwikkelingen. Hierbij zijn mensenrechten een belangrijk onderzoeksgebied. Zo is het instituut coördinator van het Netherlands Network for Human Rights Research.

De centrale vraag van het onderzoeksprogramma van het T.M.C. Asser Instituut is hoe het internationaal en Europese recht kan bijdragen aan het creëren en ontwikkelen van vertrouwen dat nodig is voor internationale samenwerking.