Launch event: Exposure, solidarity, resistance: photographing the daily life of human rights

  • Datum: 21 februari 17:00 - 19:30
  • Locatie: The Hague Humanity Hub 

Fotografie en mensenrechten

Fotografie is een krachtig instrument dat verzet kan oproepen en mensen kan mobiliseren in de strijd voor rechtvaardigheid. De foto's van Lewis W. Hine van kinderen die in katoenfabrieken werkten, droegen bij aan de totstandkoming van de eerste wetten inzake kinderarbeid in de Verenigde Staten. Boston had slechts vierentwintig uur nodig om de inspectie en het onderhoud van brandtrappen in de stad te verbeteren na de foto van Stanley Forman, fotograaf van de Boston Herald, van een kind en haar peettante die in 1975 van een instortende brandtrap vielen.

Visuele beelden spelen een belangrijke rol bij het definiëren, verklaren, bevorderen en aanvechten van mensenrechten. In Iran zijn beelden van onthulde Iraanse vrouwen de afgelopen maanden kenmerkend geworden voor de protesten tegen genderonderdrukking. Fotografie en mensenrechten delen een streven naar universaliteit en naar communicatie over verschillen heen. Tegelijkertijd loopt het in beeld brengen van mensenrechten het risico stereotypen, vooroordelen en ongelijkheden te reproduceren.

Mensenrechten in Den Haag

Mensenrechtenexperts van het Asser Instituut en fotografen van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag (KABK) sloegen de handen ineen om studenten te helpen deze nauwe relatie tussen fotografie en mensenrechten te verkennen. Bachelorstudenten van de opleiding 'Photographing Society' werden uitgenodigd om een mensenrechtenkwestie in hun eigen omgeving te portretteren.

We trappen de tentoonstelling af met een rondetafelgesprek tussen de studenten, hun docenten en experts op het gebied van mensenrechtenfotografie. We reflecteren op de tentoonstelling en belichten verschillende aspecten van de relatie tussen fotografie en mensenrechten. We bespreken de mogelijkheden en uitdagingen van het combineren van de twee en besteden aandacht aan de vrijheid en verantwoordelijkheid van kunstenaars en de ethiek van het toeschouwerschap.

Ronde tafel sprekers

Dirk-Jan Visser (fotograaf, docent KABK)

Sofia Stolk (Asser Instituut/VU Amsterdam/Movies that Matter)

Hanna Burgers (KABK student en 2022 International Development Law Organization (IDLO) Artist in Residence)

Gabby Rialland (The Hague Institute for Innovation of Law)

Nadja Houben (directeur Mensenrechten in beeld)

Jamie Smith (Student-exposant KABK)

Werken tentoongesteld door KABK studenten:

Densley Annastatia

Jade Kievits

Jadie Smith

Lisa van der Berg

Pippa de Jong

Simaa Alsaig

Tori McCrea


The Hague Humanity Hub 


Fluwelen Burgwal 58

Toon op kaart

Aanmelden