Het Vredespaleis is het wereldwijde icoon voor ‘Vrede door Recht’.

De Carnegie Stichting waarborgt dat het Vredespaleis de wereldvrede dient. Hiertoe beheren wij het Vredespaleis en faciliteren wij het Internationaal Gerechtshof en het Permanent Hof van Arbitrage, alsmede de Haagse Academie voor Internationaal Recht. Wij bieden deze instellingen de diensten van de Bibliotheek van het Vredespaleis en andere beschikbare instrumenten zodat zij internationale conflicten op vreedzame wijze kunnen oplossen. Voorts werken wij aan een betere wereld door het verbinden, delen van kennis en inspireren van mensen over de hele wereld.